top of page

Adatkezelés

SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

2024.03.28-tól hatályos


Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Tájékoztatót! A jelen Tájékoztató a www.ujremeny.org weboldal ("Honlap") használata, olvasása, a Honlapon történő regisztráció és a Honlapon történő vásárlás során a Honlapot üzemeltető Új Remény Alapítvány által folytatott adatkezelési tevékenységeket és az azzal kapcsolatos tájékoztatásokat rögzíti.

Az Adatkezelő: Új Remény Alapítvány ("Kiadó"). 
Székhely: 3950 Sárospatak, Petőfi u. 20. 
Nyivántartási szám: 05-01-0001383
Adószám: 18428566-2-05
E-mail: ujremeny@ujremeny.org

Tárhelyszolgáltató: Wix.com, Inc.
Székhelye: 500 Terry Francois Blvd. San Francisco
E-mail címe: support@wix.com
Weboldal címe: wix.com

Az adatkezelést igénylő tevékenység (az adatkezelés típusai)


A Honlap következő menüpontjai használatával ad meg Ön, mint érintett, személyes adatokat az Adatkezelő részére, amely adatait az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban foglalt szabályok szerint kezel:  

  • A "Kapcsolat" menüpont alatt található formanyomtatvány kitöltésével, a Honlap különböző menüpontjaiban (Főoldal, Kapcsolat) megadott e-mailcímekre küldött elektronikus levélben, illetve postai címre küldött postai levélben

  • a Honlapon való regisztrációval

  • vásárlás esetén a webshopban a megrendelés kitöltésével

  • hírlevélre való feliratkozáskor, a feliratkozási adatok megadásával

  • a Honlap használatával (olvasásával) a Honlap használata során a Kiadó által alkalmazott sütik által

 
Az egyes adatkezelési tevékenységekre vonatkozó tájékoztatás

2.1  "Kapcsolat" menüpont, kapcsolati címre küldött e-mail/level

Adatkezelési tevékenység, az adatkezelés célja
A "Kapcsolat" menüpont használatával, vagy a Honlapon megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben, illetve postai címekre küldött postai levélben tud kapcsolatba lépni a Kiadóval. Ez esetben a saját szándéka szerint és döntése alapján tölti ki a vonatkozó nyomtatványt, illetve küld levelet és adja meg a személyes adataidat a Kiadó részére. A "Kapcsolat" menüpont alatt kért adatok megadása azt a célt szolgálja, hogy a Kiadó kapcsolatba tudjon lépni Önnel, meg tudja adni a választ a kérdésére. Személyes adatai megadása nem kötelező, de azok hiányában a Kiadó nem tudja Önt elérni és válaszolni a kérésére.

A kezelt személyes adatok köre

A Honlapon a "Kapcsolat" menüpont alatt a megadni kért és ott, vagy e-mailben, vagy postai levélben az érintett által megadott adatok.

Az adatkezelés jogalapja

Jelen esetben a megadott személyes adatait a hozzájárulása alapján kezeli a Kiadó. A "Kapcsolat" menüpont kitöltése, az e-mail, illetve a levél önkéntes elküldése az adatkezeléshez való hozzájárulásának tekintendő. Az adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonhatja a Kiadó részére küldött írásbeli nyilatkozattal, a formanyomtatvány megfelelő kitöltésével.

Adattovábbítás, címzettek
A "Kapcsolat" menüpont alatt megadott adatait a Kiadó nem továbbítja 3. személyek részére, kivéve, ha adatait abból a célból adja meg, hogy panaszt tegyen a Kiadó által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban, és ezen panasz elintézéséhez a vonatkozó jogszabályok szerint adatait meg kell küldeni az illetékes hatóságnak, szervnek. Elektronikus levélben küldött adatait a levelezőrendszerben, postai levélben küldöttet zárt szekrényben tárolja a Kiadó.

Az adatok megőrzésének ideje
A "Kapcsolat" menüpont alatt megadott adatait azon ügy elintézéséig kezeli a Kiadó, amelynek céljából megadta az adatait. Az ügy elintézését követően a Kiadó haladéktalanul törli a kezelt személyes adatokat.
 

Regisztráció
Adatkezelési tevékenység, az adatkezelés célja
A Honlapon lehetősége van a vásárlónak regisztrálni. A vásárló regisztrálhat a Honlap bármelyik oldala esetében a fejlécben látható "Bejelentkezés/Regisztráció" menüpontban, vagy a megrendelés keretében a Bevásárlókosár véglegesítése és a rendelés feladása során. Amennyiben a regisztrált vásárló belép a Honlapra, abban az esetben a vásárlásnál, a kosár véglegesítésekor a rendszer automatikusan betölti a megrendelésbe a regisztrációnál megadott személyes adatait.

A kezelt személyes adatok köre
A Honlapon a "Regisztráció" menüpont alatt a megadni kért és ott az érintett által megadott adatok.

Az adatkezelés jogalapja
Jelen esetben a megadott személyes adatait a hozzájárulása alapján kezeli a Kiadó. A "Regisztráció" menüpont kitöltése az adatkezeléshez való hozzájárulásának tekintendő. Az adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonhatja a regisztrációja törlésével. Regisztrációjának törlését a következő e-mail címre küldött elektronikus levélben is kérheti: ujremeny@ujremeny.org

Adattovábbítás, címzettek
A "Regisztráció" menüpont alatt megadott adatait a Kiadó nem továbbítja 3. személyek részére. Adatai a Honlapot üzemeltető szerveren kerülnek tárolásra. 

Az adatok megőrzésének ideje
A "Regisztráció" menüpont alatt megadott adatait a hozzájárulása visszavonásáig, azaz a regisztráció törléséig kezeli, tárolja a Kiadó.


Vásárlás

Adatkezelési tevékenység, az adatkezelés célja
A Honlapon történő szerződéskötés, a megrendelés teljesítése céljából van szükség személyes adatai megadására a megrendelőlap kitöltésével. A Kiadó az így megadott adatait kizárólag a megrendeléssel létrejövő szerződés teljesítése céljából kezeli. Felhívjuk a figyelmét, hogy személyes adatai megadása nélkül a Kiadó nem tudja teljesíteni a megrendelést, a létrejött szerződést.

A kezelt személyes adatok köre
A Honlapon a "Kosár" véglegesítése során megadni kért és az érintett által megadott adatok.

Az adatkezelés jogalapja
A megrendelésben megadott adatait a Kiadó a megrendeléssel létrejövő szerződés megkötése és teljesítése jogalapon kezeli.

Adattovábbítás, címzettek
A megrendelésben megadott személyes adatai közül a nevét, címét és telefonszámát a Kiadó a megrendelés teljesítésében résztvevő futárszolgáltatást végző 3. személynek (MPL Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg. 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44, levelezési cím: 1540 Budapest, honlap: www.posta.hu jogosult kiadni, aki adatfeldolgozó-ként jár el a megrendelés teljesítése körében.

A teljesült megrendeléssel kapcsolatos, jogszabályban foglalt számviteli, könyvvezetési kötele-zettségeinek teljesítése céljából a Kiadó részére a könyvviteli szolgáltatást végző 3. személy (KAMOKIRÓ Kft. 4026. Debrecen, Gyergyó u.1.2/11. Adószám: 23153855-2-09); részére továbbítja a teljesült megrendeléssel kapcsolatos személyes adataidat. Ezen kívül a Kiadó azon személyeknek, szerveknek, hatóságoknak jogosult a megrendeléssel létrejövő szerződés adatait, közöttük a személyes adataidat továbbítani, amely személy jogszabálynál fogva jogosultak a Kiadó működését, könyveit ellenőrizni.

Adatai a Honlapot üzemeltető szerveren kerülnek tárolásra, azokat 3. Féllel nem osztjuk meg. 

Az adatok megőrzésének ideje
A megrendelésben megadott adatait a megrendeléssel létrejött szerződés teljesítésével összefüggő adóelévülési idő végéig őrzi a Kiadó. Amennyiben a szerződés teljesítés nélkül szűnik meg a vonatkozó általános szerződési feltételek értelmében, úgy a kezelt személyes adatait a szerződés ezen megszűnésével egyidejűleg törli a Kiadó.
 
Hírlevélre feliratkozás

Adatkezelési tevékenység, az adatkezelés célja
A Honlapon az érintettek a kért személyes adataik megadásával feliratkozhatnak a Kiadó által rendszeresen megküldött hírlevélre. A hírlevél feliratkozásnál megadott személyes adatokat a Kiadó kizárólag arra a célra használja, hogy a rendszeres időközönként megjelenő hírleveleket eljuttassa a feliratkozókhoz. A hírlevelekben az általános kereskedelmi hírlevelek gyakorlatához hasonlóan a Kiadó által kínált újdonságokról, akciókról, rendezvényekről, továbbá a Kiadó életében vagy a vásárlókat érintő munkamenetében bekövetkezett változásokról adunk tájékoztatást.

 

A kezelt személyes adatok köre
A hírlevélre való feliratkozás űrlapon az érintett által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés jogalapja
A hírlevélre való feliratkozás során megadott adatait a hozzájárulása alapján kezeli a Kiadó. A személyes adatok megadásával a hírlevélre való feliratkozás egyben a hozzájárulás megadásának tekintendő. Az adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonhatja valamely hírlevélben szereplő leiratkozási lehetőség igénybevételével, továbbá a Kiadó részére küldött írásbeli nyilatkozattal. 

Adattovábbítás, címzettek
Az elektronikus hírlevél feliratkozásnál megadott adatokat a Kiadó által megbízott hírlevélküldési szolgáltató adatfeldolgozóként kezeli a hírlevelek kiküldése céljából: MailChimp / The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA. Ezen túlmenően a Kiadó nem továbbítja 3. személy részére a személyes adatokat. 

Az adatok megőrzésének ideje
A hírlevélre való feliratkozásnál megadott adatait a hozzájárulása visszavonásáig, azaz a hírlevélről való leiratkozásig kezeli, tárolja a Kiadó.


Sütik

A Honlap felkeresése, használata során többfajta sütit (fájlt, adatcsomagot) telepít a Honlapot működtető szoftver a felhasználó számítógépére. A következő típusú sütiket használja a Honlap:

  • Szükséges süti: olyan sütik, amelyek nélkül a Honlap, azon belül pedig a webshop nem működik, nem használható. Ezen szükséges sütik használatáról a jelen Tájékoztatóval tájékoztatja a Kiadó az érintetteket, azok használatához további hozzájárulásra nincs szükség, mivel azok az érintett által igényelt szolgáltatás biztosításához elengedhetetlenül szükségesek, a vonatkozó jogszabály szerint külön hozzájárulás nélkül használhatók.

  • Statisztikai süti: ezek a sütik nem tudják pontosan beazonosítani a felhasználót. A statisztikai sütik a Honlap látogatásának eseményeit rögzítik, többek között az oldalmegtekintésekről, kattintásokról, munkamenet hosszáról stb. gyűjtenek információkat. Tekintettel azonban arra, hogy a felhasználó adatait nem rögzítik, valójában nem történik a személyes adatok kezelése.

  • Marketing süti: ezek a sütik biztosítják a Honlapot felkereső látogatók számára a Honlapon való böngészési élményt, javítják azt, többek között személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jelenítenek meg a látogató részére. Ezen marketing süti használatára kizárólag az érintett hozzájárulása jogalapon kerülhet sor. Hozzájárulását a Honlap első felkeresésekor felugró ablak kipipálásával adhatja meg. Az adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Az itt felsorolt sütiket a Honlap főoldalának alján található menüponton keresztül a böngésző beállítás menüpontjában lehet törölni, az azokkal kapcsolatos beállításokat módosítani. Ezen törléssel, módosítással vonhatja vissza az adatkezeléshez megadott hozzájárulását.

 

A sütik élettartamáról a csatolt táblázatból tájékozódhat. Az élettartam lejártakor automatikusan törlődnek a sütik a számítógépéről, megszüntetve az adatkezelést.
 

Payment Methods

2.6 Közösségi oldalak

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook, Twitter, Pinterest, Youtube, Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook, Twitter, Pinterest, Youtube, Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a Szolgáltató közösségi oldalát, illetve a közösségi oldalon keresztül felvette a kapcsolatot az adatkezelővel.


Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, követése, népszerűsítése.


Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

3. Milyen jogai vannak az érintettnek? Tájékoztatás az érintett részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól

Tekintettel arra, hogy a fentiek szerint az Ön által a Kiadó rendelkezésére bocsátott, vagy az adatkezelés során képződött személyes adatokat a 2. pontban rögzített jogalapokra tekintettel jogosult kezelni a Kiadó ezen adatkezeléssel kapcsolatban az alább rögzített jogok illetik meg. Jogait oly módon gyakorolhatja, hogy e-mailben, vagy postai levélben írásban jelzi a Kiadó számára, hogy mely jogát, mely adatát, vagy akár az összes kezelt adat tekintetében, és milyen módon kívánja gyakorolni ezen jogokat. Ilyen jelzés esetén a vonatkozó jogszabály szerint jár el a Kiadó és bírálja el a kérését legfeljebb 1 hónap alatt, amely elintézési határidő a jogszabályban foglalt esetekben meghosszabbítható. A válasz megküldésének feltétele, hogy a kérelem alapján a személye kétséget kizáróan beazonosítható legyen. Ehhez kérjük, hogy jogai érvényesítése céljából a Honlapon található formanyomtatvány kitöltésével keresse meg a Kiadót. A választ a kérelemmel azonos módon (elektronikusan, vagy postai levélként) juttatjuk el az Ön részére.

Az érintett jogai:

Hozzáférés – tájékoztatást kérhet, hogy milyen személyes adatokat kezelünk Önről, milyen célból, kinek továbbítjuk, meddig tároljuk, milyen intézkedéseket tettünk a jogai érvényesítésére benyújtott kérelem alapján. Joga van mindezekről másolatot kérni.

Helyesbítés – Ön jogosult a Kiadó által kezelt személyes adatok helyesbítését kérni, amennyiben a kezelt adatok véleménye szerint pontatlanok.

Törlés – Ön jogosult a hozzájárulása alapján kezelt személyes adatok törlését kérni, ha visszavonta a hozzájárulását; szintén jogosult a kezelt személyes adatok törlését kérni, ha megítélése szerint az adatkezelés jogszerűtlen, vagy annak célja megszűnt, továbbá, ha azok gyűjtése információs társadalommal összefüggő szolgáltatás kínálása céljából történt. A Kiadó nem köteles törölni a kezelt személyes adatokat, ha jogi igény érvényesítéséhez szüksége van rá, vagy jogszabály kötelezi a megőrzésre.

Korlátozás – Ön jogosult kérni a személyes adatok kezelésének korlátozását, amennyiben törlést kérhetne, de az érdekeit jobban szolgálja a korlátozás. Korlátozás esetén az adatok tárolása folytatódik, egyéb adatkezelési tevékenységet nem lehet folytatni.

Amennyiben kéri a személyes adatai helyesbítését, törlését, korlátozását, úgy erről kötelesek vagyunk mindenkit értesíteni, akinek azt megelőzően továbbítottuk a személyes adatait a jelen Tájékoztató szerint.

Adathordozhatósághoz való jog – Amennyiben más adatkezelő részére kívánja továbbítani a Kiadónak megadott adatait, úgy kérheti azok közvetlen továbbítását, amennyiben az technikailag megvalósítható, továbbá kérheti annak gépelt, olvasható formában való kiadását.

Panasztétel: Amennyiben álláspontja szerint jogszerűtlenül kezeljük a megadott személyes adatait, úgy panasszal fordulhat a felügyeleti hatósághoz: www.naih.hu.


4. A Kiadó által megtett adatbiztonsági intézkedések


A Kiadó gondoskodik a személyes adatai kezelésének biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Mindemellett kötelezi magát arra is, hogy minden olyan 3. felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.


A Kiadó a részére papír alapon átadott személyes adatokat a székhelyén, a részére elektronikusan átadott adatokat pedig elektronikusan, a Kiadó által megbízott informatikai szolgáltató: Netcup GmbH Daimlerstraße 25, 76185 Karlsruhe. Telefon: +49 721 7540755-0, Telefax: +49 721 7540755-9. E-Mail: mail@netcup.de) adatfeldolgozóként őrzi a Kiadó szerverén.

5. Tájékoztató hatálya, módosítása


Ez a Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján készült, ebben a Tájékoztatóban nem szabályozott kérésekre a Rendelet rendelkezései az irányadók. Ebben a Tájékoztatóban foglalt rendelkezések az első oldalon jelzett időpontban lépnek hatályba, attól az időponttól kezdve szabályozzák a Kiadó adatkezelési tevékenységét. A Kiadó bármikor jogosult ezt a Tájékoztatót módosítani, amely módosítás annak a Honlapon való közzétételét követő adatkezelésekre vonatkozik, az érintettek irányába a Honlapon való közzétételtől lesz hatályos. Amennyiben nem ért egyet ezzel a Tájékoztató bármely módosításával, úgy gyakorolhatja ebben a Tájékoztatóban foglalt törléshez, korlátozáshoz való jogát, amennyiben annak feltételei fennállnak.
 

bottom of page